Pracujesz na lądzie, wypoczywaj na wodzie!

 Trasy rzeczne
Pętla Żuławska Osa
Nogat Wisła Królewiecka
Święta/Tuga Szkarpawa
Liwa Wierzyca
Drwęca Wisła

Szczegółowe opisy tras dostępne dla wypożyczających sprzęt

Część rzek może być okresowo niesdostępna z powodu niskiego poziomu wody.


Spływ Liwą

 Zapraszamy do Wypożyczalni Kajaków!
Spływ Nogatem